Kökar

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kökar Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.201364 303 891
Taajama-aste, % 1.1.2012,  84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.2013251 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20132,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201354,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201333,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201388,4 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.201310,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20133 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 20130 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201368 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 043 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013126 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201313,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201393,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013236 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201352,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201323,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201270 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201256,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20126,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201297 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201152,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20127,1 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20124,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201287,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,53 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201230,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 201223 352 299