Kemiönsaari - Kimitoön

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kemiönsaari - Kimitoön Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013687 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201252,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20137 012 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201329,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201370,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-27 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-50 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 975 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 825 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 442 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201319,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201379,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20134 676 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201359,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201322,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 404 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201254,9 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201210,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 686 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201176,5 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20128,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201268,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,63 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201234,4 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012772 352 299