Loimaa

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Loimaa Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013848 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201265,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201316 700 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201325,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20138 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-86 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20134 504 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 444 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20138 191 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201319,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201374,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013756 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201364,3 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201322,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20127 002 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201259,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20126 852 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201176,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201228,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201259,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,44 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201231,4 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 788 352 299