Loviisa - Lovisa

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Loviisa - Lovisa Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013820 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201273,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201315 493 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201324,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201342,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-7 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-60 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20134 324 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 458 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20137 570 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201324,1 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201373,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20133 223 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201360,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201322,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20125 752 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201259,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20126 568 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201164,5 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201233,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201259,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,6 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,36 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201229,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 340 352 299