Masku

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Masku Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013175 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201278,6 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20139 729 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,1 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-8 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201362 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 895 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201128 923 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 774 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.20137,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201393,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013930 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201372,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201330,7 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 570 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201270,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20125,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20124 635 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201123,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201226,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201265,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,09 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201218,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012697 352 299