Muonio

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Muonio Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 904 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201251,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 383 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,6 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-22 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 20130 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013640 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 881 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 028 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201392,2 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 054 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,4 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201321,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012961 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201257,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20127,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012980 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201183,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20127,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201288,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,44 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201227,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012228 352 299