Muurame

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Muurame Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013144 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201287,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20139 572 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201363,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-59 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201354 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 744 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201129 331 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 888 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201320,1 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201378,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013765 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201374,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201335,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 670 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201265,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20124 229 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201131,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201238,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201257,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,26 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201218,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012509 352 299