Mynämäki

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Mynämäki Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013520 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201265,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20137 950 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,3 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,7 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-18 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-24 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 308 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 696 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 562 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201312,2 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201388,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 021 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201365,3 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201320,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 109 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201263,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20127,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 499 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201141,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201215,7 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201222,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201259,8 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,28 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201227,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012780 352 299