Mäntsälä

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Mäntsälä Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013581 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201270,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201320 534 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,9 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,6 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-32 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201358 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20135 697 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201128 267 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20138 405 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201380,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 063 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201366,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201324,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20125 885 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201268,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20125,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20129 532 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201139,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201218,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201274,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,6 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,15 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201219,3 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 466 352 299