Naantali - Nådendal

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Naantali - Nådendal Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013311 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201285,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201318 859 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201363,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,4 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201349 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-41 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20135 444 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201131 628 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20138 727 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201322,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201360,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20134 585 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201371,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201332,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20126 037 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201262,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20127,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20128 423 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201138,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,7 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201231,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201264,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,23 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201225,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 235 352 299