Nousiainen - Nousis

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Nousiainen - Nousis Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013199 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201266,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20134 872 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,7 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20130 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201328 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 430 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 678 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 935 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.20139,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201391,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013290 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201369,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201324,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 101 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201270,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20126,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 301 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201127,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201211,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201214,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201271,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,11 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201220,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012391 352 299