Nurmijärvi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Nurmijärvi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013362 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201286,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201341 178 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201363,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013186 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013222 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201311 555 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201132 230 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201316 280 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201317,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201376,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013696 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201369,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201331,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201212 071 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201270,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20124,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201219 622 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201136,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,1 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201225,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201271,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,7 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,08 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201216,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20122 612 352 299