Oulu - Uleåborg

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Oulu - Uleåborg Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20133 031 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201295,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.2013193 798 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201366,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,5 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013852 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 20131 528 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201350 218 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 543 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201391 378 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201337,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201347,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20134 365 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201376,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201334,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201284 620 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201259,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201280 307 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201187,8 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201219,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201278,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,38 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201218,3 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20128 884 352 299