Pelkosenniemi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Pelkosenniemi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 836 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201239,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.2013966 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.20137,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201329,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201312 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-13 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013273 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 783 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013502 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201325,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201394,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013732 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201366,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012385 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201245,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201220,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012339 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201171,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201285,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,84 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201240,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 201282 352 299