Pornainen - Borgnäs

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Pornainen - Borgnäs Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013147 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201265,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20135 145 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201324,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201363,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-16 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201324 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 411 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201129 223 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 878 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.20137,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201394,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013496 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201366,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201324,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 023 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201271,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20125,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 403 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201125,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20129,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201264,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,14 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201215,4 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012394 352 299