Posio

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Posio Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20133 039 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201240,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 647 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-2,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201310,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201330,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-58 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-29 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 037 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 598 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 671 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,2 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201389,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 511 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201358,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201314,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 123 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201244,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201219,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 233 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201182,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201222,1 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201217,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201259,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20122,03 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201239,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012285 352 299