Ranua

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Ranua Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20133 454 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201248,2 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20134 154 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,7 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-61 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-11 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 021 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 832 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 719 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201321,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201395,2 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 497 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201358,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201315,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 247 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201249,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201215,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 366 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201178,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201211,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201265,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,6 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20122,09 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201230,1 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012322 352 299