Raasepori - Raseborg

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Raasepori - Raseborg Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 148 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201277,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201328 695 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201323,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201365,4 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-90 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-79 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20137 872 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 972 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201313 584 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201324,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201363,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20136 439 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201362,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201326,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201210 810 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201259,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201212 125 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201174,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20124,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201221,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201273,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,38 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201227,4 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20122 296 352 299