Salla

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Salla Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20135 730 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201245,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 890 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-2,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.20139,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201331,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-47 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-51 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 051 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 392 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 899 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201322,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201387,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 348 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201358,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201314,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 200 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201244,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201222,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 253 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201182,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201216,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20127,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201274,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20122,18 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201241,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012235 352 299