Saltvik

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Saltvik Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013152 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201247,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20131 813 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201392,8 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20136,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20131 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-4 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013524 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201128 174 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013819 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201314,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201396,5 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013545 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201360,2 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012465 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201269,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20123,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012876 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201126,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201211,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201243,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201242,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,6 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,08 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201223,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012152 352 299