Savukoski

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Savukoski Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20136 438 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201240,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20131 126 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201311,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201328,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20137 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-8 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013307 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 582 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013533 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201321,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201396,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013512 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201318,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012362 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201250,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201219,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012421 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201172,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201243,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201252,8 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,68 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201235,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 201279 352 299