Sodankylä

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Sodankylä Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.201311 693 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201259,2 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20138 884 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201363,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201331 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-13 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 484 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 611 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20134 171 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201329,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201386,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 768 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201321,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20123 628 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201256,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201210,1 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 638 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201185,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201269,0 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,43 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201230,1 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012637 352 299