Somero

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Somero Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013668 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201255,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20139 146 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201327,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,5 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-29 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-63 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 517 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 763 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20134 422 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201315,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201386,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 164 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201358,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201318,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 898 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201256,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 564 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201166,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201216,5 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201258,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,7 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,59 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201233,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 128 352 299