Sund

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Sund Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013108 303 891
Taajama-aste, % 1.1.2012,  84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20131 029 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201392,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20136,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-15 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-4 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013294 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 840 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013487 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201393,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013343 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201356,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201316,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012236 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201268,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20123,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012508 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201126,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201214,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201214,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201266,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,04 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201223,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 201281 352 299