Tampere - Tammerfors

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Tampere - Tammerfors Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013525 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201298,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.2013220 446 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201368,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,5 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20134,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20131 690 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013623 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201356 954 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 578 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013116 472 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201343,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201325,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20133 350 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201375,3 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201334,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012118 797 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201258,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201214,1 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201296 169 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201180,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201221,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201277,8 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,26 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201221,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 201212 648 352 299