Tervola

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Tervola Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 560 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201240,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 306 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201327,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-4 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-37 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013904 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 445 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 539 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201322,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201394,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013505 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201316,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 091 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201251,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201214,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 131 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201170,5 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201215,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201231,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201251,3 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,95 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201234,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012252 352 299