Tyrnävä

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Tyrnävä Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013492 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201269,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20136 642 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201332,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201356,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201311,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-57 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201381 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 598 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 390 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 231 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201311,2 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201397,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013299 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201369,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201322,0 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 501 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201264,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 454 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201139,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201217,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201260,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,69 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201214,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012415 352 299