Utajärvi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Utajärvi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 671 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201247,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 945 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201324,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-5 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-5 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013781 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 735 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 305 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201392,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 084 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201362,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201314,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012974 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201252,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201212,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 032 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201170,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201216,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201217,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201264,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,86 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201232,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012233 352 299