Uurainen

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Uurainen Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013348 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201241,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 594 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,7 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201325,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20132 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201324 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013966 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 046 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 384 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201314,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201395,2 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013664 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201322,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012826 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201259,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201212,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 375 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201142,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201213,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201219,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201264,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,7 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,60 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201221,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012238 352 299