Vihti - Vichtis

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Vihti - Vichtis Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013522 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201273,6 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201328 929 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201364,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,8 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20133 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013171 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20138 127 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201130 213 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201312 186 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201377,2 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 616 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201369,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201330,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20128 210 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201267,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20127,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201213 594 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201140,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201225,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201269,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,11 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201218,4 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20122 051 352 299