Suhdannekäänne tilastoissa - taantuma, lama vai mikä?
5.5.2009 -kurssi

Voiko suhdannekäännettä ennakoida? Miten EU-tasolla pyritään vaikuttamaan talouskehitykseen? Miten taloustilanteen muutokset näkyvät tilastoissa? Mitä yhteistä on kuluttajien mielipiteillä ja kansantalouden kehityksellä?

Kurssin sisältö

Kurssilla perehdytään kansantalouden kehitykseen ja siihen, mitä tuoreimmat tilastot kertovat talouden viimeaikaisista muutoksista eri toimialoilla.

Kurssilla saat runsaasti tietoa suhdannetilastoista ja perehdyt keskeisten indikaattorien sisältöön, käyttöön ja tulkintaan.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka käyttävät ja tulkitsevat suhdannetietoa työssään. Kurssista hyötyvät kaikki, jotka seuraavat talouskehitystä ja haluavat kehittää valmiuksiaan seurannan pohjaksi.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajat ovat mm. Tilastokeskuksen ja ETLA:n asiantuntijoita. Kurssin vetäjänä toimii tilastopäällikkö Jukka Oikarinen Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin kesto: 1 päivä
Hinta: 280 € (+ alv 22 %)
Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
Kurssipaikka: Tilastokeskus
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.4.2009

Ohjelma

Tiistai 5.5.

  8.45 -  9.15   Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9.15 -  9.30   Kurssin avaus
Tilastojohtaja Hannele Orjala, Tilastokeskus
  9.30 - 10.30   Onko suhdannekäänne ennustettavissa?
Ennustepäällikkö Pasi Sorjonen, ETLA
10.30 - 10.40   Tauko
10.40 - 11.20   Lama vai taantuma?
- kansantalouden tilinpito suhdannekuvaajana
Tilastopäällikkö Tuomas Rothovius, Tilastokeskus
11.20 - 12.00   Työllisyys ja lama
Yliaktuaari Kalle Sinivuori, Tilastokeskus
12.00 - 12.45   Lounas
12.45 - 13.30   Suhdanneherkimmät toimialat
liikevaihtokuvaajien perusteella

Yliaktuaari Marko Tuomiaro, Tilastokeskus
13.30 - 14.10   Kuluttajien mielialat taantumassa
- kuluttajabarometri
Yliaktuaari Pertti Kangassalo, Tilastokeskus
14.10 - 14.30   Kahvi
14.30 - 15.15   Käänne suhdannetilastoissa
Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen, Tilastokeskus
15.15 - 16.00   EU:n eväitä talouden kriisin torjunnassa
EU-asiantuntija Heikki Salmi, Euroopan komission
päällikkö- ja neuvonantajatehtävissä vuosina 1996-2008
16.00 - 16.15   Loppukeskustelu, yhteenveto ja kurssin päättäminen
Tilastopäällikkö Jukka Oikarinen, Tilastokeskus

Päivitetty 29.4.2009

Jaa