Korrelaatio ja tilastollinen riippuvuus – tilastollisen analyysin menetelmät 2, 6.3.2011 -kurssi

Yhä useammassa organisaatiossa tuotetaan tilastoaineistoa päätöksenteon perustaksi. Tilastoaineistossa oleva informaatio on paremmin käytettävissä tutkimukseen, päätöksentekoon, suunnitteluun ja ennustamiseen, kun se on tuotettu oikein valituilla tilastollisen analyysin menetelmillä. Vaikka analyysimenetelmät ovat kenen tahansa ulottuvilla, niiden valintaan ja tulosten tulkintaan tarvitaan tietoa myös menetelmien periaatteista, käyttömahdollisuuksista ja rajoituksista.

Kurssin sisältö

Tällä kurssilla opit käyttämään keskeisiä tilastollisia menetelmiä, joita tarvitaan mm. talousalojen, yhteiskunta-, sosiaali- ja lääketieteen tutkimuksissa. Kurssilla esitellään korrelaatioanalyysi (korrelaatio ja osittaiskorrelaatio), tilastollisen riippuvuuden testaaminen, tilastollisen päättelyn menetelmiä sekä niiden yleisiä oletuksia ja rajoituksia. Kurssilla esitellään näiden menetelmien soveltamismahdollisuudet sekä annetaan käytännön esimerkkejä, miten valitaan tilanteeseen sopivia menetelmiä sekä tulkitaan tuloksia.

Kurssiin sisältyy myös SAS ja SPSS for Windows -tilasto-ohjelmien käyttöharjoittelua mikroluokassa kouluttajan johdolla. Kurssilla havainnollistetaan, miten SAS- ja SPSS-analyysien tuloksia tulkitaan ja raportoidaan.

Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä, mitä tietokoneohjelmaa käytät tilastollisissa analyyseissa ja minkälaisia kysymyksiä toivot käsiteltävän harjoituksissa.

Kenelle

Kurssista on hyötyä kaikille, jotka työssään käyttävät tilastollista aineistoa. Kurssi soveltuu erityisesti tutkimustehtävissä toimiville ja muille erilaisia tilastoanalyyseja tekeville. Kurssi sopii myös niille, jotka haluavat virkistää tilasto-osaamistaan.

Kurssi antaa myös pohjaa vaativammille aiheille, kuten monimuuttujamenetelmille ja lineaarisille malleille. Osallistujilta edellytetään tilastotieteen peruskäsitteiden tuntemista.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen menetelmäyksikön asiantuntijat. Kurssin vetäjänä toimii tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin kesto: 1 päivä
Hinta: 310 € (+ alv 23 %)
Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
Kurssipaikka: Tilastokeskus, Helsinki
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.2.2012

Ohjelma

Torstai 6.3.2012

  8.45 –   9.15   Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9.15 –   9.25   Kurssin avaus, johdatus aiheeseen
Tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén, Tilastokeskus
  9.25 – 10.40   Moniulotteisten ilmiöiden mittaaminen ja testaus
Erikoistutkija Ismo Teikari, Tilastokeskus
10.40 – 10.50   Tauko
10.50 – 12.00   Lineaarinen riippuvuus, korrelaatio ja tilastolliset perus-
mallit, menetelmien oletukset ja rajoitukset
Professori Seppo Laaksonen
12.00 – 12.45   Lounas
12.45 – 13.30   Tulevaisuuden tutkimisen menetelmät
Tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén, Tilastokeskus
13.30 – 13.50   Kahvi
13.50 – 14.50   Harjoituksia mikroluokassa
Erikoistutkija Ismo Teikari, Tilastokeskus ja
professori Seppo Laaksonen
14.50 – 15.00   Tauko
15.00 – 15.45   Loppukeskustelu, kurssin päättäminen
Tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén, Tilastokeskus

 


Päivitetty 5.3.2012

Jaa