Maahanmuuttajat ja maastamuuttajat Suomeen ja Suomesta − siirtolaisuus ennen, tänään ja huomenna 22.5.2012
-kurssi

  • Onko työssä käyvä Suomessa 20 vuotta asunut ulkomaalaissyntyinen Suomen kansalainen vai ulkomaalainen?
  • Onko hän siirtolainen vai "tavanomainen" suomalaiseen työvoimaan kuuluva?
  • Entä hänen lapsensa − kenet voidaan ja kenet tulee määritellä siirtolaiseksi tai ulkomaalaiseksi?
  • Minkälaiset ovat Suomeen muuttaneiden ulkomaalaisten elämänpiirteet?
  • Millainen on harmaan talouden merkitys ulkomaisen tilapäisen työvoiman hyödyntämisessä?
  • Mikä on ulkomaalaisten vaikutus Suomen väestörakenteeseen ja työmarkkinoihin?

Kurssin sisältö

Kurssi antaa hyödyllistä tietoa kaikille ulkomaalaisten ja siirtolaisten parissa työskenteleville. Se tarjoaa tuhdin tietopaketin kaikille, jotka haluavat saada tilastoihin perustuvaa tietoa maahanmuuttoon ja maastamuuttoon liittyvien ihmisten määristä, elinoloista ja vaikutuksesta Suomen väestö- ja työvoimarakenteeseen. Taustaa maahanmuuton ja maastamuuton tarkastelulle antaa Siirtolaisuusinstituutin tutkija ja käytännön maahanmuuttotilanteita valottaa Pirkanmaan ELY-keskuksen maahanmuuttoasian päällikkö.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttoasioiden parissa työskenteleville kuntien ja valtion työntekijöille, maahanmuuttajien omien järjestöjen sekä ystävyysseurojen jäsenille sekä muille kansalaisille, jotka haluavat syventää tietämystään tästä runsaasti keskustelua ja mielenilmaisuja synnyttävästä aiheesta.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen, Siirtolaisuusinstituutin ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiantuntijat. Kurssin vetäjänä toimii yliaktuaari Markus Rapo Tilastokeskuksesta

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin kesto: 1 päivä
Hinta: 310 € (+ alv 23 %)
Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
Kurssipaikka: Tilastokeskus, Helsinki
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 8.5.2012

 

Ohjelma

Tiistai 22.5.2012

  8.45 –   9.15   Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9.15 –   9.30   Kurssin avaus
Yliaktuaari Markus Rapo, Tilastokeskus
  9.30 – 10.15   Maahanmuutto ja maastamuutto aikojen alusta
1980-luvun loppuun
Tietopalvelupäällikkö Jouni Korkiasaari, Siirtolaisuusinstituutti
10.15 – 10.25   Tauko
10.25 – 11.15   Maahanmuutto ja maastamuutto viimeisen 20 vuoden aikana
 - kenet voi määritellä ulkomaalaiseksi/siirtolaiseksi
 - demografiset rakenteet, hedelmällisyys ym. piirteitä
   maahanmuuttajissa ja maastamuuttajissa
Yliaktuaari Markus Rapo, Tilastokeskus
11.15 – 12.15   Suomeen muuttaneiden ulkomaalaisten ihmisten ja
perheiden elämänpiirteitä
 - missä ja miten asutaan ja eletään
 - perhesuhteet ja -rakenteet
 - asumisväljyys
 - työllisyys ja työttömyys
 - koulutustaso − sikäli kuin siitä on tietoa saatavana
 - työvoiman segmentoituminen ja toimialat
 - tulotaso ja tuloerot
 - kotoutumisprosessi
Kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä, Tilastokeskus
12.15 – 13.00   Lounas
13.00 – 13.40   Ulkomainen tilapäinen työvoima Suomessa
Ulkomaisen tilapäisen työvoiman tilastoimisen tilanne ja
ongelmat tämän päivän Suomessa
Tilastopäällikkö Kaija Ruotsalainen, Tilastokeskus
13.40 – 14.30   Maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana
 - millä toimialoilla on keskimääräistä runsaanlaisesti
   ulkomaalaistaustaista työvoimaa
 - missä päin Suomea heitä on eniten
 - mistä maasta tulevat maahanmuuttajat ovat kysytyintä
   työvoimaa Suomen työmarkkinoilla
 - minkälaisia ongelmia Suomeen tullut maahanmuuttaja
   kohtaa käytännössä
Maahanmuuttoasian päällikkö Pirjo Pajunen,
Pirkanmaan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus
14.30 – 14.45   Kahvi
14.45 – 15.30   Ulkomaalaisten vaikutus Suomen väestörakenteeseen ja
työmarkkinoihin − uhkaako suomalaissyntyisiä vähemmistöön
jääminen jollakin alalla?
Keskustelua ja pohdintaa nykytilasta ja tulevaisuudesta
Kehittämispäälliköt Matti Parkkinen ja Pekka Myrskylä, Tilastokeskus
Kaikki kurssin osanottajat
15.30 – 16.00   Loppukeskustelu, yhteenveto ja kurssin päättäminen
Yliaktuaari Markus Rapo, Tilastokeskus

 


Päivitetty 18.5.2012

Jaa