Kulutuksen toteutuneet trendit ja oletuksia tulevista
trendeistä 3.3.2015 -kurssi

Tilastokeskus tekee noin joka viides vuosi perusteellisen, koko maata kattavan tutkimuksen kulutuksen rakenteista Suomessa. Tästä ja muista Tilastokeskuksen tutkimuksista saadaan tietoa siitä, miten nuo rakenteet muuttuvat ajan myötä, miten kulutuksen rakenne eroaa eri sosio-ekonomisissa ryhmissä, miten monella taloudella on käytössään erilaisia kestokulutustavaroita.

Tuoreimman vuoden 2012 kulutustutkimuksen aineistot ovat valmiit ja keskeiset kulutuksen ja sen muutosten tiedot julkaistu. Tutkimuksella on selvitetty kulutusrakenteissa olevia eroja eri alueilla ja erilaisissa kotitaloustyypeissä. Tuoreesta kulutustutkimuksesta on mahdollista saada tiedot erikseen mm. perhevaiheen, suuralueen sekä sosioekonomisen aseman mukaan ryhmiteltyinä.

Kurssin sisältö

Kurssilla luodaan katsaus kulutusrakenteiden muuttumiseen Suomessa kautta vuosikymmenten. Erityisen tarkastelun kohteena ovat 2000-luvun alussa tapahtuneet kulutusrakenteiden muutokset. Erilaisten palvelujen merkitystä ja niitä koskevat laskentatavat esitellään kurssin aikana samoin kuin lasten merkitystä kuluttajina ja hankintapäätösten vauhdittajana.

Kulutusta tarkastellaan kurssilla myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Kurssipäivän päätteeksi tehdään käytännön harjoitteluja Suomessa tehdyn kulutustutkimuksen tulosten ja muista maista saatavien kulutusrakenteita koskevien tietojen vertaamiseksi.

Kurssin aikana esitellään myös kulutuksen heilahteluja kuukausittain seuraavan Kuluttajabarometrin keskeinen sisältö ja sen käyttö tietolähteenä.

Kenelle

Kurssista hyötyvät ja saavat tuoretta aineistoa omaan työhönsä mm. kulutus- ja kulttuurirakenteiden tutkijat, kulutusmarkkinoinnin suunnittelutehtävissä sekä edunvalvontatehtävissä toimivat, ammatillisten järjestöjen edustajat, yhteiskuntamme taloudellisten rakenteiden muutoksia seuraavat sekä kaikki kestävästä kehityksestä ja tasa-arvo-kysymyksistä kiinnostuneet.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen Suomen ympäristökeskuksen ja Demoksen asiantuntijat. Kurssin vetäjänä toimii erikoistutkija
Juha Nurmela Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin kesto: 1 päivä
Hinta: 350 € (+ alv 24 %)
Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
Kurssipaikka: Tilastokeskus, Helsinki
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 17.2.2015

 

Ohjelma

Tiistai 3.3.

  8.45 –   9.15
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9.15 –   9.30
Kurssin avaus
Markkinointipäällikkö Petteri Baer ja
erikoistutkija Juha Nurmela, Tilastokeskus
  9.30 – 10.20
Mistä tietoa kulutuksesta ja sen trendeistä?
Erikoistutkija Juha Nurmela, Tilastokeskus
10.20 – 10.30
Tauko
10.30 – 11.00   Kulutusrakenteiden ja -muotojen meneillään olevat
muodonmuutokset ja näkymät tulevaisuuteen
Tutkija Satu Korhonen, Demos Helsinki
11:00 – 11:25
Kotitalouksien kulutustutkimuksen vahvuudet
Erikoistutkija Juha Nurmela, Tilastokeskus
11.25 – 11.45   Hyvinvointipalvelut osana kulutustutkimusta
- Mikä on julkisen sektorin tuottamien
hyvinvointipalvelujen taloudellinen merkitys ?
Yliaktuaari Tarja Hatakka, Tilastokeskus
11.45 – 12.30   Lounas
12.30 – 13.15   Lapset kuluttajina ja hankintapäätösten vauhdittajina
Erikoistutkija Minna Ruckenstein, Kuluttajatutkimuskeskus
Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
13.15 – 13.55   Mitä haluaisin tietää kulutuksen menneisyydestä ja
tulevaisuudesta? Antavatko tilastojen tiedot vastauksen?
– Käytännön harjoittelua mikroluokassa
Kurssin osanottajat konsultteinaan Tilastokeskuksen
asiantuntijat Tarja Hatakka, Juha Honkkila ja Juha Nurmela
13.55 – 14.15   Kahvitauko
14.15 – 14.50
Kuluttajabarometri kulutuksen muutosten heijastajana
Yliaktuaari Pertti Kangassalo, Tilastokeskus
14.50 – 15.15
Kulutuksen ja tuotteiden kestävyyden arviointi
ja kulutustutkimus
Erikoistutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus
15.15 – 15.55
Suomen kulutustutkimuksen vertailut muihin
maihin Eurostatin tietojen avulla.
– Käytännön harjoittelua mikroluokassa
Informaatikko Mikko T. Mäkinen, erikoistutkija
Juha Nurmela ja yliaktuaari Tarja Hatakka,Tilastokeskus
15.55 – 16.00   Loppukeskustelu, yhteenveto ja kurssin päättäminen
Erikoistutkija Juha Nurmela, Tilastokeskus


Päivitetty 26.2.2015

Jaa