Rahavirrat kansantaloudessa 17.11.2015
-kurssi

Kansantalouden tilinpidon yksi keskeinen osa on sektoritilinpito. Se kuvaa tulo-, meno- ja rahoitusvirtoja sekä varallisuustaseita eri sektoreiden näkökulmasta ja siinä yhdistyy reaali- ja rahoitustalouden kuvaus. Maksutasetilasto kuvaa vastaavasti valtioiden rajat ylittäviä rahavirtoja ja yhdessä nämä makrotilastokokonaisuudet antavat monitahoisen kuvan kansantalouden rahavirroista. Viimeisimmän talous- ja velkakriisin keskeinen lähde oli asuntoluototuksen kriisistä alkanut rahoituksen rakenteiden järkkyminen, mikä johti talouden toiminnan kannalta elintärkeiden rahoituskanavien tyrehtymiseen ja monien arvopapereiden dramaattiseen arvonpudotukseen.

Kurssin sisältö

Kurssilla saat tietoa siitä, miten rahatalouden vaikeudet heijastuivat nopeasti reaalitalouteen. Millainen yhteys vallitsee rahatalouden ja kulutuksen sekä rahatalouden ja tuotannon välillä? Mitkä ovat rahatalouden vaikutukset kaupankäyntiin, vientiin ja tuontiin?

Kurssilla tarkastellaan mitä makrotaloustilastot kertovat rahoitusmarkkinoiden nykytilasta. Miltä tulevaisuus näyttää rahatalouden näkökulmasta? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Kenelle

Kurssi sopii kaikille talouden tilasta ja kehityssuunnasta kiinnostuneille, kansantalouden sektoritilinpidon ja maksutaseen sisältötuntemusta tarvitseville, mm. ekonomisteille, talouskehitystä seuraaville median edustajille sekä talouden eri ilmiöitä seuraaville tutkijoille.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajat ovat Tilastokeskuksen asiantuntijoita. Kurssin vetäjänä toimii tilastopäällikkö Matti Okko Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin kesto: 1 päivä
Hinta: 350 € (+ alv 24 %)
Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
Kurssipaikka: Tilastokeskus, Helsinki
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 3.11.2015

Ilmoittaudu

Ohjelma

Tiistai 17.11.2015

  8:45 –   9:15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9:15 –   9:50 Sektoritilikokonaisuus makroanalyysin välineenä
- ESA 2010 uudistuksen vaikutukset
Tilastopäällikkö Matti Okko, Tilastokeskus
  9:50 – 10:30 Sektoritilikehikko
- reaali- ja rahoitusvirrat
- varallisuustaseet
- luokitukset: sektori, taloustoimi, rahoitusvaade
Yliaktuaari Jesse Vuorinen, Tilastokeskus
10:30 – 10:40 Tauko
10:40 – 11:10 Sektoritilikehikko, jatkuu
Yliaktuaari Jesse Vuorinen, Tilastokeskus
11:10 – 11:45 Rahoitustilinpito
 - rahoitusvirrat ja taseet
- luokitukset: rahoitusvaade
Yliaktuaari Saara Roine, Tilastokeskus
11:45 – 12:30 Lounas
12:30 – 13:45 Kotitaloudet kansantaloudessa
- käytettävissä oleva tulo, säästäminen, kulutus, velkaantuminen,
   varallisuus
- sijoituskäyttäytyminen
- mikro–makro -tarkastelut: tulojen, kulutuksen ja varallisuuden
   jakaumat
- kotitaloustuotannon satelliitti
Yliaktuaarit Katri Soinne ja Martti Pykäri, Tilastokeskus
13:45 – 14:00 Kahvi
14:00 – 15:10 Julkisen sektorin erityispiirteet
- julkiset menot, verot
- alijäämä, velka ja varallisuus
- ajankohtaisia erityiskysymyksiä
Yliaktuaari Niina Suutarinen, Tilastokeskus
15:10 – 16:00 Ulkomaiset rahavirrat maksutasetilaston valossa
 - vaihtotase, rahoitustase ja ulkomainen varallisuus
- suorat sijoitukset ja arvopaperisijoitukset
Yliaktuaari Kristian Taskinen, Tilastokeskus
16:00 - 16:15 Loppukeskustelu ja kurssin päättäminen
Tilastopäällikkö Matti Okko, Tilastokeskus

Kurssin pääkouluttajana toimii tilastopäällikkö Matti Okko, Tilastokeskus


Päivitetty 8.5.2015

Jaa