Kansainväliset vertailukuviot

Kansainväliset vertailukuviot pohjautuvat Eurostatin avaintaulukoiden ja kansainvälisen tiedon taulukoiden tietoihin. Tilastokuvioista voi vertailla Suomen tilannetta muihin EU- ja OECD-maihin.

Kunkin kuvion tiedot ovat ladattavissa myös HTML- ja Excel-taulukkona. Kuvion alla on lisäksi linkki tietokantataulukkoon, jonka tiedoista kuvio on muodostettu. Tietokantataulukosta voi poimia pidemmän aikasarjan tai muita muuttujia oman valinnan mukaan.

Kansainväliset vertailukuviot on ryhmitelty Suomen virallisen tilaston (SVT) aihealuejaon mukaisesti.

Kuviot aakkosjärjestyksessä

Kuviot aiheittain

Elinolot
Energia
Hinnat ja kustannukset
Julkinen talous
Kansantalous
Kauppa
Koulutus
Liikenne ja matkailu
Maa-, metsä- ja kalatalous
Palkat ja työvoimakustannukset
Palvelut
Rakentaminen
Sosiaaliturva
Teollisuus
Terveys
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Tulot ja kulutus
Työmarkkinat
Vaalit
Väestö
Ympäristö ja luonnonvarat
Yritykset

Jaa