Tilastotietoa

Tilastotietoa-sivusto tarjoaa kansainvälistä tilastotietoa aiheittain ja maittain esitettynä. Tiedot ovat käytettävissä joko PX-Web-tietokantamuodossa tai tilastokuvioina.

Eurostatin avaintaulukot: Yli 1 000 Eurostatin avaintaulukkoa PX-Web-tietokantana. Taulukot on ryhmitelty Suomen virallisen tilaston (SVT) aihealuejaon mukaan.

Kansainvälisen tiedon taulukot: Keskeisiä tilastoja kansainvälisten tiedontuottajien tietokannoista. Tiedot on esitetty SVT-aihealuejaon mukaisena PX-Web-tietokantana.

Kansainväliset vertailukuviot: Euroopan unionin jäsenmaiden keskeisimmät tunnusluvut tilastokuvioina.

Jaa