Maakatsauksia

Maakatsaukset ovat yksittäisten maiden näkökulmasta muodostettuja poikkitilastollisia tietokokonaisuuksia.

Eurostat. Country profiles
Vertailutietoa EU-maista karttoina, kuvioina ja taulukkomuodossa.

Key tables from OECD. Country statistical profiles
Keskeisiä tilastotietoja OECD:n jäsenmaista.

UNECE Statistical Database. Country Overviews
Keskeisiä tilastoja, esimerkiksi sukupuolten palkkaeroprosentit, YK:n Euroopan talouskomission jäsenmaista.

Jaa