Kansainvälisen tiedon portaaleja

Keskeisten tiedontuottajien tilastotietoa sisältäviä portaaleja ja teemasivustoja.

Eurostat.
Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat tarjoaa verkkosivuillaan tilastotietoa EU-maista. Sivuilta on käytettävissä valmiita tilastotaulukkoja, tietokantoja ja julkaisuja. Aihealueita ovat väestö, talous, rahoitus, teollisuus, kauppa, palvelut, maatalous, kalastus, energia, kuljetukset, tutkimustoiminta ja ympäristö.

ILO: ILOSTAT.
Kansainvälisen työjärjestön palkka- ja työvoimatilastoja sekä -ennusteita maailman maista.

ILO: Statistics and databases.
Kansainvälisen työjärjestön työvoima- ja palkkatilastot ja -tietokannat.

International Monetary Fund.
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on mm. globaalien talousennusteiden, suorien investointien, valuuttavaranto- ja maksutasetietojen lähde.

OECD Statistics Portal.
OECD Statistics Portal tarjoaa pääsyn OECD-maiden tilastoihin. Keskeisiä aihealueita ovat makrotaloustilastojen lisäksi koulutus-, tutkimus-, terveys-, työmarkkina- ja ympäristötilastot.

UN: UNCTAD.
Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehitysjärjestön ulkomaankauppatilastot.

UNECE Statistical Database.
YK:n Euroopan talouskomissiosta saatavissa vertailukelpoista tilastotietoa UNECE:n 57 jäsenmaasta Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Keski-Aasiassa. Aiheina ovat makrotalous-, metsätalous-, tasa-arvo-, kuljetus- sekä siirtolaisuustilastot.

UNdata.
UNdata -portaali tarjoaa pääsyn koko YK-järjestelmän tietokantoihin. Maailmanlaajuisten tilastojen aiheina ovat mm. energia, kansantalouden tilinpito, kehitysapu, koulutus, maatalous, matkailu, pakolaisuus, rahoitus, tasa-arvo, teollisuus, terveys, tietotekniikka, työvoima, ulkomaankauppa, väestö ja ympäristö.

World Bank.
Maailmanpankki on monipuolisten taloudellisten ja sosiaalisten kehitysindikaattoreiden lähde.

World Trade Organization.
Maailman kauppajärjestö WTO on globaalin tavara- ja palvelukaupan tilastotietojen lähde.

Jaa