Solmitut avioliitot

Vuoden 2018 tiedot päivitetään sivulle toukokuussa 2019.

Vuonna 2017 Suomessa solmittiin lähes 4 300 sellaista kansainvälistä avioliittoa, joissa Suomessa vakituisesti asuva Suomen kansalainen meni ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin.

Vuoden 2017 maaliskuun alusta voimaan tulleen avioliittolain muutoksen myötä myös samaa sukupuolta olevat saivat oikeuden solmia avioliiton keskenään. Samaa sukupuolta olevien kansainvälisiä avioliittoja, joissa Suomessa asuva Suomen kansalainen meni ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin, solmittiin yhteensä 80 vuonna 2017. Yhteensä samaa sukupuolta olevia avioitui 554 paria.

Tällä sivulla tarkastellaan solmittuja avioliittoja kansalaisuus-muuttujan kautta. Alla olevista kuvioista voit tarkastella Suomen kansalaisten ulkomaalaisiin puolisoihin liittyviä keskeisiä lukumäärätietoja. Klikkaamalla kuvioita suuremmaksi löydät lisää selausvalintoja syntyperän eri taustamaiden mukaan sekä muita lisävalintoja (esim. kopioitava kuva, näytä taulukkona, jne.).

 Avioliiton solmineet suomalaiset naiset miehen kansalaisuuden mukaan 1987-2016

Vuonna 2017 Suomessa solmittiin lähes 2 100 sellaista kansainvälistä avioliittoa, joissa Suomessa vakituisesti asuva nainen tai samaa sukupuolta olevan parin nuorempi osapuoli, joka on Suomen kansalainen, meni ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin. Suomalaisten naisten ulkomaan kansalaisten kanssa solmimien avioliittojen määrä on kasvanut 2000-luvulla.

Avioliiton solmineet suomalaiset miehet vaimon kansalaisuuden mukaan 1987-2016

Miehet, jotka ovat Suomen kansalaisia, solmivat naisia vähemmän avioliittoja ulkomaan kansalaisten kanssa. Vuonna 2017 suomalaisen miehen tai samaa sukupuolta olevan parin vanhemman osapuolen ja ulkomaan kansalaisen välisiä avioliittoja solmittiin hieman yli 2 000, mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tilastossa ei ole mukana niitä solmittuja avioliittoja, joissa suomalaiset solmivat avioliiton ulkomaalaisen kanssa ulkomailla vakituisesti asuessaan.

 Avioliiton ulkomaan kansalaisen kanssa solmineet suomalaiset naiset miehen kansalaisuuden mukaan 2016

Vuonna 2017 ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin menneiden suomalaisten naisten puolisot olivat useimmin Irakin, Turkin, Yhdysvaltojen tai Iso-Britannian kansalaisia. Irakin kansalaisten kanssa solmittujen avioliittojen määrä yli kaksinkertaistui viime vuodesta. Lisäksi suomalaisten naisten uusia aviopuolisoita on paljon Suomen naapurimaista, muista Euroopan unionin maista sekä eräistä Afrikan maista.

 Avioliiton ulkomaan kansalaisen kanssa solmineet suomalaiset miehet vaimon kansalaisuuden mukaan 2016

Suomalaisten miesten ulkomaalaisten puolisojen kansalaisuuksissa on vähemmän hajontaa kuin suomalaisten naisten ulkomaalaisten puolisoiden. Ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin menneiden suomalaisten miesten puolisoista kolmannes vuonna 2017 oli kahdesta maasta: Venäjältä ja Thaimaasta. Seuraavat, paljon pienemmät kansalaisuusryhmät, olivat Filippiinit, Viro ja Kiina.