Solmitut avioliitot

Vuoden 2019 tiedot päivitetään sivulle kesäkuussa 2020.

Vuonna 2018 Suomessa solmittiin yli 3 300 sellaista kansainvälistä avioliittoa, joissa Suomessa vakituisesti asuva Suomen kansalainen meni ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin.

Vuoden 2017 maaliskuun alusta voimaan tulleen avioliittolain muutoksen myötä myös samaa sukupuolta olevat saivat oikeuden solmia avioliiton keskenään. Samaa sukupuolta olevien kansainvälisiä avioliittoja, joissa Suomessa asuva Suomen kansalainen meni ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin, solmittiin yhteensä 79 vuonna 2018. Yhteensä samaa sukupuolta olevia avioitui 387 paria.

Samaa sukupuolta olevat avioparit sisältyvät avioparien joukkoon alla olevissa tiedoissa siten, että parin vanhempi puoliso on luokiteltu miehiin ja nuorempi naisiin.

Tällä sivulla tarkastellaan solmittuja avioliittoja kansalaisuus-muuttujan kautta. Alla olevista kuvioista voit tarkastella Suomen kansalaisten ulkomaalaisiin puolisoihin liittyviä keskeisiä lukumäärätietoja. Klikkaamalla kuvioita suuremmaksi löydät lisää selausvalintoja syntyperän eri taustamaiden mukaan sekä muita lisävalintoja (esim. kopioitava kuva, näytä taulukkona, jne.).

 

 Avioliiton solmineet suomalaiset naiset miehen kansalaisuuden mukaan 1987-2016

Vuonna 2018 Suomessa solmittiin lähes 1 900 sellaista kansainvälistä avioliittoa, joissa Suomessa vakituisesti asuva nainen tai samaa sukupuolta olevan parin nuorempi osapuoli, joka on Suomen kansalainen, meni ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin. Suomalaisten naisten ulkomaan kansalaisten kanssa solmimien avioliittojen määrä on kasvanut 2000-luvulla, vaikkakin vuonna 2018 avioliittoja solmittiin noin 250 vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Avioliiton solmineet suomalaiset miehet vaimon kansalaisuuden mukaan 1987-2016

Miehet, jotka ovat Suomen kansalaisia, solmivat naisia vähemmän avioliittoja ulkomaan kansalaisten kanssa. Vuonna 2018 suomalaisen miehen tai samaa sukupuolta olevan parin vanhemman osapuolen ja ulkomaan kansalaisen välisiä avioliittoja solmittiin lähes 1 500, joka on noin 600 avioliittoa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tilastossa ei ole mukana niitä solmittuja avioliittoja, joissa suomalaiset solmivat avioliiton ulkomaalaisen kanssa ulkomailla vakituisesti asuessaan.

 Avioliiton ulkomaan kansalaisen kanssa solmineet suomalaiset naiset miehen kansalaisuuden mukaan 2016

Vuonna 2018 ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin menneiden suomalaisten naisten puolisot olivat useimmin Irakin, Yhdysvaltojen tai Venäjän kansalaisia. Irakin kansalaisten kanssa solmittujen avioliittojen määrä väheni selvästi viime vuodesta. Lisäksi suomalaisten naisten uusia aviopuolisoita on paljon Euroopan unionin maista sekä eräistä Afrikan ja Aasian maista.

 Avioliiton ulkomaan kansalaisen kanssa solmineet suomalaiset miehet vaimon kansalaisuuden mukaan 2016

Suomalaisten miesten ulkomaalaisten puolisojen kansalaisuuksissa on vähemmän hajontaa kuin suomalaisten naisten ulkomaalaisten puolisoiden. Ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin menneiden suomalaisten miesten puolisoista neljännes oli kahdesta maasta vuonna 2018: Thaimaasta ja Venäjältä. Seuraavat, paljon pienemmät kansalaisuusryhmät olivat Viro, Vietnam ja Kiina.