Fiona-etäkäyttö

Organisaatio voi tehdä Tilastokeskuksen kanssa sopimuksen tutkimusaineistojen etäkäytöstä, jolloin tutkijan työasemalta avataan etäyhteys Tilastokeskuksen palvelimelle verkkoyhteyden kautta. Etäkäyttöpalvelun kautta tutkija pääsee käyttämään Tilastokeskuksen aineistoja suojatusti. Tutkimustuloksia tai muuta materiaalia saa siirtää järjestelmästä pois vain tarkistusmenettelyn kautta. Lisätietoja löydät Fiona-etätyökäyttöesitteestä: Mitä on tutkimusaineistojen etäkäyttö? (pdf)

Etäkäyttöjärjestelmään kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käytöstä kerätään lokitietoja laskutusta, järjestelmän ylläpitoa ja valvontaa varten. Tilastokeskus vastaa etäkäyttöjärjestelmän ylläpidosta virka-aikana ja asiakkaan yhteyshenkilö auttaa ongelmatilanteissa. Järjestelmän käytöstä laskutetaan tutkijapalveluiden hinnaston mukaisesti.

Etäkäyttöjärjestelmän hakuprosessi

  • Käyttölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tutkijapalvelut toimittaa asiakkaalle täytettäväksi etäkäytön organisaatiosopimuksen sekä selvityksen etäyhteyteen liittyvistä tietosuoja- ja tietoturvakäytännöistään. Tilastokeskuksella tulee olla mahdollisuus tutustua asiakkaan työtiloihin.
  • Sopimuksessa määritellään organisaation hallinnollinen ja tekninen yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön tulee osallistua etäkäyttöön liittyviin koulutuksiin
  • Tilastokeskus avaa etäyhteyden etäkäyttöjärjestelmään asiakkaan määrittelemistä
    IP-osoitteista.
  • Asiakas vastaa siitä, että tutkijoiden käytössä olevat työtilat soveltuvat tutkimus- ja etäkäyttöön ja että niissä voidaan käsitellä aineistoja siten, ettei aineistojen tietosuoja vaarannu.

 

Kirjautuminen etäkäyttöpalveluun (rekisteröidyille käyttäjille)

FIONA, CSC-ympäristö

 

Tutustu myös