Maaseutuindikaattorit (Ohjelmakausi 2014-2020)

Maaseutuindikaattorit on Tilastokeskuksen maksullinen verkkopalvelu, johon on koottu keskeiset maaseutualueiden kehitystä kuvaavat tunnusluvut.

Palvelu on tarkoitettu aluekehityksen seuraamiseen ja alueiden vertailuun, päätöksenteon apuvälineeksi, kehittämistoimenpiteiden vaikutusten arviointiin, tutkimuskäyttöön ja maaseudun kehityksen seurantaan.

Palvelussa on tietoja väestöstä ja muuttoliikkeestä, talouden rakenteesta ja toiminnasta, elinoloista ja hyvinvoinnista sekä ympäristöstä. Suuri osa tiedoista on vuodesta 1988 alkavia vuosittaisia aikasarjoja.

EU-ohjelmakauden 2014-2020 mukaiset taulukot (Ohjelmakausi 2014–2020) ovat palvelun kansioluettelossa ensimmäisinä. Niiden jälkeen tulevat EU-ohjelmakauden 2007-2013 mukaiset taulukot (Ohjelmakausi 2007–2013) ja EU-ohjelmakauden 2000-2006 mukaiset taulukot (Ohjelmakausi 2000–2006), joita ei enää päivitetä.

Palvelu on kaikkien kiinnostuneiden hankittavissa. Sen käyttö edellyttää tilastopalvelusopimuksen solmimista.

Tietosisältö

Palvelussa käyttäjä voi valita ilmiöalueet, alueet, aluetyypit, vuodet, muuttujat ja luokitukset. Tietoja on väestöstä ja muuttoliikkeestä, talouden rakenteesta ja toiminnasta, elinoloista ja hyvinvoinnista sekä ympäristöstä. Suuri osa tiedoista on vuodesta 1988 alkavia vuosittaisia aikasarjoja.

Valmiiksi lasketut, yhtenäisiin käsitteisiin, määrittelyihin ja aluejakoihin perustuvat tiedot saadaan näyttöpäätteelle suoraan valikoista, ja ne voidaan tallentaa myös omalle koneelle eri tiedostomuodoissa jatkomuokkausta varten.

Aluetyypit ja alueet

Palvelussa käytetyt 01.01.2018 tilanteen mukaiset Ohjelmakauden 2014 - 2020 alueet ja aluetyypit ovat katsottavissa Excel-tiedostona:

Alueet ja aluetyypit (xlsx). Lisätietoja käytetyistä alueluokituksista saat siirtymällä Maaseutuindikaattorien alueluokitustietoihin tästä.

Vuoden 2018 alusta tilastolliseen kuntaryhmitykseen tuli kaksi muutosta: Mynämäki (503) ja Sotkamo siirtyivät tilastollisen kuntaryhmityksen ryhmästä 3 (maaseutumaiset kunnat) ryhmään 2 (taajaan asutut kunnat).

Ohjelmakausien 2007-2013 ja 2000-2006 taulukoissa käytetyt alueet ja aluetyypit on selostettu kyseisten taulukoiden taulukkokuvauksissa.