Muutoksia tietokannassa

 

12.12.2019

Maaseutuindikaattorin kaikki vuoden 2019 aineistot on päivitetty palveluun.

17.6.2019

Maaseutuindikaattorin kevään väestönmuutosaineistot on nyt päivitetty palveluun. Koulutustietoja sisältävät väestömuutostaulukot päivitetään koulutusrakenteen valmistumisen jälkeen marraskuussa.

7.6.2019

Päivitetty taulukot ilmiöalueille Väestörakenne, Työvoima ja työllisyys ja Rikokset. Lisätty myös ilmiöalueelle Asuminen ja rakentaminen rakennuslupa-taulukot.

19.12.2018

Maaseutuindikaattorin kaikki vuoden 2018 aineistot on päivitetty palveluun.

Muutokset aineistoihin:

Mb0506_KJ/KR_18  Aloittaneiden ja lopettaneiden yrityksien lkm toimialoittain(TOL2008) 2013-2017

Nyt päivitettävässä aineistossa ei valitettavasti tule olemaan lopettaneiden yritysten lukumääriä (tilastovuosi 2017). Muutos tilaston lähdetiedoissa vääristää lopettaneiden yritysten lukumääriä vuoden 2017 toiselta neljännekseltä alkaen. Tästä syystä emme julkista lopetusten tai yrityskannan uusia tietoja toistaiseksi. Lisätietoja: rakenne.tilastot@stat.fi

MC0301KJ/KR_18 Omakotitalojen ja -tonttien hinnat 2010-2017
Vanhojen omakotitalojen ja pientalotonttien tiedot julkaistaan tilastovuodesta 2017 alkaen uudistetusta aineistosta lasketuilla tiedoilla. Takautuvat sarjat julkaistaan vuodesta 2010 lähtien ja sisältävät tietoa myös Ahvenanmaalta. Julkaistavat tiedot poikkeavat aiemmin vastaaville ajankohdille tarkistusmenettelyjä on muutettu. Uudistetussa aineistossa esimerkiksi yleiskaavalla sijaitsevat tontit tulevat mukaan, kun ne aiemmin rajattiin ulkopuolelle. Havaintoja ei rajata kunta- ely-keskus –etäisyyden tai rakennustehokkuuden perusteella, kuten aiemmassa aineistossa. Aineistoa on rajattu pinta-ala ja hintarajojen perusteella ja näitä rajoja on hieman muutettu aiemmasta. Tarkistusmenettelyjen muutosten takia aiemmin palvelussa olevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Uudistuksesta lisää http://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2017-06-05_uut_001_fi.html. Vanhat aikasarjat (2004-2016) on jätetty Maaseutuindikaattorit-palveluun edellisvuoden nimellä MC0301KJ_17.

13.11.2018

Maaseutuindikaattorin väestönmuutosaineistot on nyt päivitetty palveluun.

2.7.2018

Päivitetty sopimusvuoden 2018 (EU-ohjelmakausi 2014-2020) seuraavat alkuvuoden taulukot: Väestön alueellinen sijoittuminen, Väestörakenne, Työvoima ja työllisyys, Myönnetyt rakennusluvat sekä Rikokset.

Maaseutuindikaattorin väestönmuutosaineistot myöhästyvät valitettavasti syksylle koska vuoden 2017 muuttoliiketilastojen julkistusta on siirretty ajankohtaan 12.9.2018. Linkki Tilastokeskuksen viralliseen tiedotteeseen: https://www.stat.fi/til/muutl/muutl_2018-06-19_uut_001.html.

28.02.2018

Päivitetty Talouden rakenne ja toiminta - ilmiöalueenTuotanto-taulukot. Kaikki sopimusvuoden 2017 (EU-ohjelmakausi 2014-2020) taulukot on nyt päivitetty palveluun.

16.02.2018

Päivitetty seuraavien ilmiöalueiden taulukot: Alueen kesäasukkaat, Työpaikat, Työpaikkaomavaraisuus ja pendelöinti, Yritykset ja toimipaikat, Maa- ja metsätalous, Matkailu, Tutkimus ja kehittämistoiminta, Elinolot ja hyvinvointi, Koulutus, Asuminen ja rakentaminen, Sosiaalipalvelut, Kunnallisvaalit ja Ympäristö.

20.9.2017 Kirjautuminen uuteen PX-Web-versioon toimii taas

 

Uuden PX-Web-version kirjautumisongelmat on ratkaistu. Vanhassa versiossa olevat tietokanta suljetaan 25.9.2017, jolloin myös linkit siihen lakkaavat toimimasta. Muistutamme, että V-alkuiset käyttäjätunnukset on kirjoitettava isolla V-kirjaimella, jotta kirjautuminen onnistuu.

8.9.2017 Kirjautumisongelmia uudessa PX-Web-versiossa

Uudessa Px-Web-versiossa on ollut ongelmia kirjautumisen kanssa, pahoittelemme tilannetta ja korjaamme sen mahdollisimman pian! Tietokannan tiedot ovat edelleen käytettävissä vanhassa versiossa osoitteessa http://pxweb2.stat.fi/database/Maaseutuindikaattori/databasetree_fi.asp.

5.9.2017 Maaseutuindikaattorit päivittyy uuteen PX-Web-versioon

Maaseutuindikaattorit -tietokanta löytyy 5.9.2017 lähtien uudesta osoitteesta. Muutoksen taustalla on versionvaihto uuteen PX-Web –versioon.

Versionvaihdos ei edellytä toimenpiteitä käyttäjiltä, mutta on huomioitava, että

Lisätietoja muutoksesta antaa Yrjö Palttila (erityispalvelut@stat.fi) ja Nicola Brun (nicola.brun@stat.fi). Teknisistä muutoksista lisätietoja antaa Hans Baumgartner (hans.baumgartner@stat.fi).

 

30.06.2017

Päivitetty ilmiöalueiden Väestön alueellinen sijoittuminen, Väestönmuutos, Väestörakenne, Työvoima ja työllisyys ja Rikokset taulukot. Lisätty ilmiöalueelle Asuminen ja rakentaminen rakennuslupa-taulukot.

31.01.2017

EU-ohjelmakauden 2014-2020 mukaiset taulukot lisätty palveluun.

30.11.2015

EU-ohjelmakauden 2007-2013 mukaiset taulukot päivitetty. Näitä taulukoita ei enää jatkossa päivitetä.

30.11.2014

EU-ohjelmakauden 2007-2013 mukaiset taulukot päivitetty.

30.11.2013

EU-ohjelmakauden 2007-2013 mukaiset taulukot päivitetty.

21.01.2013

Väestönmuutostaulukoiden MA0201KJ, MA0201KR ja MA0201TA vuoden 2011 tiedot korjattu.

30.11.2012

EU-ohjelmakauden 2007-2013 mukaiset taulukot päivitetty.

30.11.2011

EU-ohjelmakauden 2007-2013 mukaiset taulukot päivitetty.

30.09.2010

EU-ohjelmakauden 2007-2013 mukaiset taulukot päivitetty.

01.03.2010

EU-ohjelmakauden 2007-2013 mukaiset taulukot lisätty palveluun.

30.09.2008

EU-ohjelmakauden 2000-2006 mukaiset palvelun taulukot päivitetty. Näitä taulukoita ei enää jatkossa päivitetä.