Paavon aineistokuvaukset

Muuttujaluettelot

Aineiston ja muuttujien laajat kuvaukset

Aineiston tunnusluvut

Postinumeroalueiden sijainti kunnassa ja muilla alueilla