Länkar

På denna sida finns länkar till tjänster som har skapats med PX-Web-teknik. På listan finns bara avgiftsfria databaser och sådana tjänster som åtminstone delvis är fritt tillgängliga.

PX-Web-databaser i Finland

http://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/index.html – Statistikcentralens databaser, avgiftsfria och avgiftsbelagda databaser.

https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik/statistikdatabaser Folkhälsoinstitutets statistikdatabas – Ett omfattande avgiftsfritt statistikpaket om bl.a. smittsamma sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar i Finland efter område.

http://db4.oph.fi/ensti/px.aspUtbildningsstyrelsens databas ENSTI – Prognoser och statistik.

http://www.rktl.fi/tilastot/tietokanta/ - Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

http://www2.toimialaonline.fi/ - Toimiala Online - Arbets- och näringsministeriet

http://www.aluesarjat.fi/Områdesdatabasen för Helsingforsregionen – Helsingfors stads faktacentral.

http://www4.lahti.fi/verkkotilastointi/ - Statistik av staden Lahtis

http://www.helsinginymparistotilasto.fi/ - Helsingfors stads miljöcentral (Från första sidan välj "Tilastot")

http://194.89.205.72:8080/ - Inrikesministeriet

http://uljas.tulli.fi/ - Tullstyrelsen - ULJAS - Utrikeshandelsstatistik

 

Mera länkar till olika ländernas databaser hittar du från PC-Axis-hemsidan (SCB).