Paavo-rajapinta-aineistot

Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää seuraavat paikkatietoaineistot:

  • Tilastoaineisto yhdistettynä postinumeroalueittaiseen kartta-aineistoon
  • Postinumeroalueittainen kartta-aineisto
  • Merialueille ulottuva postinumeroalueittainen kartta-aineisto

Tilastoaineisto soveltuu erilaisten alueellisten analyysien tekemiseen. Se sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta.

Kartta-aineistosta on kaksi eri versiota: karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattu versio sekä merialueille ulottuva, lähinnä tilastotuotantoa varten tuotettu, versio. Kartta-aineistot sisältävät postinumeroalueiden pinta-alat sekä postinumeroalueille määritellyt kuntatunnukset.

Aineiston muuttujien kuvaukset

Aineisto on tietosuojattu. Suojattu tieto on merkitty -1:llä. Uudet tiedot päivitetään vuosittain tammikuussa.

Lisää tietoa tilastoaineistosta Paavon kotisivulla.

 

Karttanäkymä
Paikkatietoikkunasta irrotettu karttanäkymä, jossa on Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2017. Kartta on teemoitettu vuoden 2014 talouksien käytettävissä olevien rahatulojen mediaanin mukaan:

 

Kartan käyttöohje
Karttatasot saat näkyviin klikkaamalla yläpalkin tasovalikko-logoa.
Siirrä kartta haluamaasi kohtaan raahaamalla karttaa tai panorointinuolia käyttäen.
Lähennä ja loitonna halutulle mittakaavatasolle askel kerrallaan painamalla + ja - -merkkejä mittakaavasäätimen läheisyydessä tai siirry suoraan halutulle tasolle mittakaavasäätimestä.
Kohteet kartalla kätkevät usein taakseen lisätietoja. Klikkaamalla kohdetta saat kohteen tiedot näkyviin.
Päivitä kartta aiempaan näkymään klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta ja päivitä-toimintoa.

 

WMS-palvelut

Paikkatieto-ohjelmistojen käyttöön tarkoitetut osoitteet:

Linkki kaikkiin postinumeroalueittaisiin tietoihin:

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms

Linkit yksittäisiin kartta-aineistoihin:

PAAVO-TILASTOAINEISTO

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto/wms TUOREIN (2017)
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto_2017/wms 2017
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto_2016/wms 2016
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto_2015/wms 2015

PAAVO-KARTTA-AINEISTO

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno/wms TUOREIN (2017)
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_2017/wms 2017
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_2016/wms 2016
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_2015/wms 2015

PAAVO-KARTTA-AINEISTO (MERIALUEILLE ULOTTUVA)

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri/wms TUOREIN (2017)
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri_2017/wms 2017
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri_2016/wms 2016
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri_2015/wms 2015

 

WFS-palvelut

Paikkatieto-ohjelmistojen käyttöön tarkoitetut osoitteet:

Linkki kaikkiin postinumeroalueittaisiin tietoihin:

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs

Linkit yksittäisiin kartta-aineistoihin:

PAAVO-TILASTOAINEISTO

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto/wfs TUOREIN (2017)
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto_2017/wfs 2017
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto_2016/wfs 2016
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto_2015/wfs 2015

PAAVO-KARTTA-AINEISTO

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno/wfs TUOREIN (2017)
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_2017/wfs 2017
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_2016/wfs 2016
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_2015/wfs 2015

PAAVO-KARTTA-AINEISTO (MERIALUEILLE ULOTTUVA)

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri/wfs TUOREIN (2017)
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri_2017/wfs 2017
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri_2016/wfs 2016
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri_2015/wfs 2015