Paavo-gränssnittsmaterial

Paavo - Öppen data efter postnummerområde innehåller följande geodatamaterial:

  • Statistikmaterialet sammanslaget med kartmaterialet efter postnummerområde
  • Kartmaterial efter postnummerområde
  • Kartmaterial efter postnummerområde som sträcker sig ända till havsområdena

Statistikmaterialet lämpar sig för utförande av olika regionala analyser. Materialet innehåller uppgifter om boendestruktur, utbildningsnivå, invånarnas och hushållens inkomster, hushållens storlek och levnadsskede, byggnader och bostäder, arbetsplatser samt invånarnas huvudsakliga verksamhet.

Det finns två olika versioner av kartmaterialet: versionen för kartvisualisering, som är avgränsad med strandlinje, samt en version som sträcker sig ända till havsområdena och har producerats främst för framställning av statistik. Kartmaterialet innehåller postnummerområdenas arealer samt kommunkoderna som fastställts för postnummerområdena.

Beskrivning av variablerna i materialet

Materialet omfattas av datasekretess. Skyddade uppgifter är markerade med -1. Nya uppgifter uppdateras årligen i januari.

Mera information om statistikmaterialet på Paavos ingångssida. 

WMS-tjänster

Adresser för användning av GIS-programvaror:

Länk till alla uppgifter efter postnummerområde:

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms

Länkar till enskilda kartmaterial:

PAAVO-STATISTIKMATERIAL

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto/wms SENASTE (2017)
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto_2017/wms 2017
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto_2016/wms 2016
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto_2015/wms 2015

PAAVO-KARTMATERIAL

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno/wms SENASTE (2017)
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_2017/wms 2017
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_2016/wms 2016
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_2015/wms 2015

PAAVO-KARTMATERIAL (MED HAVSOMRÅDEN)

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri/wms SENASTE (2017)
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri_2017/wms 2017
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri_2016/wms 2016
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri_2015/wms 2015

WFS-palvelut

Adresser för användning av GIS-programvaror:

Länk till alla uppgifter efter postnummerområde:

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs

Länkar till enskilda kartmaterial:

PAAVO-STATISTIKMATERIAL

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto/wfs SENASTE (2017)
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto_2017/wfs 2017
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto_2016/wfs 2016
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_tilasto_2015/wfs 2015

PAAVO-KARTMATERIAL

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno/wfs SENASTE (2017)
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_2017/wfs 2017
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_2016/wfs 2016
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_2015/wfs 2015

PAAVO-KARTMATERIAL (MED HAVSOMRÅDEN)

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri/wfs SENASTE (2017)
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri_2017/wfs 2017
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri_2016/wfs 2016
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/postialue:pno_meri_2015/wfs 2015