Tieliikenneonnettomuudet

Aineisto sisältää Suomessa poliisin tietoon tulleet ja Tilastokeskukselle ilmoittamat henkilövahinkoon johtaneet tieliikenteen onnettomuudet, joilla on koordinaattitiedot. Aineisto sisältää seuraavat muuttujat: onnettomuuden tapahtumavuosi (VVONN), onnettomuuden tapahtumakuukausi (KKONN), onnettomuuden kellonaika (KELLO), onnettomuuden vakavuus (VAKAV): 1 = kuolemaan johtanut onnettomuus 2 = loukkaantumiseen johtanut onnettomuus 3 = vakavaan loukkaantumiseen johtanut onnettomuus, onnettomuustyyppi (ONNTYYPPI): 0 = samat ajosuunnat (ajo suoraan) 1 = samat ajosuunnat (ajo kääntyen) 2 = vastakkaiset ajosuunnat (ajo suoraan) 3 = vastakkaiset ajosuunnat (ajo kääntyen) 4 = risteävät ajosuunnat (ajo suoraan) 5 = risteävät ajosuunnat (ajo kääntyen) 6 = jalankulkijaonnettomuus (suojatiellä) 7 = jalankulkijaonnettomuus (muualla) 8 = tieltä suistuminen 9 = muu onnettomuus, henkilöautojen ja pakettiautojen lukumäärä onnettomuudessa (LKMHAPA), linja-autojen ja kuorma-autojen lukumäärä onnettomuudessa (LKMLAKA), jalankulkijoiden lukumäärä onnettomuudessa (LKMJK), polkupyöräilijöiden lukumäärä onnettomuudessa (LKMPP), mopojen lukumäärä onnettomuudessa (LKMMO), moottoripyörien lukumäärä onnettomuudessa (LKMMP), muiden kulkuneuvojen lukumäärä onnettomuudessa (LKMMUUKULK) sekä onnettomuuden koordinaattitiedot (ETRS-TM35FIN). 

Paikkatieto-ohjelmistojen käyttöön tarkoitetut osoitteet

 

WMS-palvelut

Linkki kaikkiin tieliikenneonnettomuusaineistoihin (v. 2011–2016):

http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wms

WFS-palvelut

Linkki kaikkiin tieliikenneonnettomuusaineistoihin (v. 2011–2016):

http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wfs