Tieliikenneonnettomuudet

Aineisto sisältää Suomessa poliisin tietoon tulleet ja Tilastokeskukselle ilmoittamat henkilövahinkoon johtaneet tieliikenteen onnettomuudet, joilla on koordinaattitiedot. Aineisto sisältää seuraavat muuttujat: onnettomuuden tapahtumavuosi (VVONN), onnettomuuden tapahtumakuukausi (KKONN), onnettomuuden kellonaika (KELLO), onnettomuuden vakavuus (VAKAV): 1=kuolemaan johtanut onnettomuus 2=loukkaantumiseen johtanut onnettomuus 3=vakavaan loukkaantumiseen johtanut onnettomuus, onnettomuustyyppi (ONNTYYPPI): 0=Samat ajosuunnat (ajo suoraan) 1=Samat ajosuunnat (ajo kääntyen) 2= Vastakkaiset ajosuunnat (ajo suoraan) 3=Vastakkaiset ajosuunnat (ajo kääntyen) 4=Risteävät ajosuunnat (ajo suoraan) 5=Risteävät ajosuunnat (ajo kääntyen) 6=Jalankulkijaonnettomuus (suojatiellä) 7=Jalankulkijaonnettomuus (muualla) 8=Tieltä suistuminen 9=Muu onnettomuus, henkilöautojen ja pakettiautojen lukumäärä onnettomuudessa (LKMHAPA), linja-autojen ja kuorma-autojen lukumäärä onnettomuudessa (LKMLAKA), jalankulkijoiden lukumäärä onnettomuudessa (LKMJK), polkupyöräilijöiden lukumäärä onnettomuudessa (LKMPP), mopojen lukumäärä onnettomuudessa (LKMMO), moottoripyörien lukumäärä onnettomuudessa (LKMMP), muiden kulkuneuvojen lukumäärä onnettomuudessa (LKMMUUKULK) sekä onnettomuuden koordinaattitiedot (ETRS-TM35FIN). 

WMS-palvelut

Paikkatieto-ohjelmistojen käyttöön tarkoitetut osoitteet:

Linkki kaikkiin tieliikenneonnettomuusaineistoihin:

http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wms

Linkit yksittäisiin vuosiaineistoihin:

http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/tieliikenne:tieliikenne_2015/wms? 2015
http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/tieliikenne:tieliikenne_2014/wms? 2014
http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/tieliikenne:tieliikenne_2013/wms? 2013
http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/tieliikenne:tieliikenne_2012/wms? 2012
http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/tieliikenne:tieliikenne_2011/wms? 2011

WFS-palvelut

Paikkatieto-ohjelmistojen käyttöön tarkoitetut osoitteet:

Linkki kaikkiin tieliikenneonnettomuusaineistoihin:

http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wfs

Linkit yksittäisiin vuosiaineistoihin:

http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/tieliikenne:tieliikenne_2015/wfs 2015
http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/tieliikenne:tieliikenne_2014/wfs 2014
http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/tieliikenne:tieliikenne_2013/wfs 2013
http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/tieliikenne:tieliikenne_2012/wfs 2012
http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/tieliikenne:tieliikenne_2011/wfs 2011