Esimerkkejä Ruututietokannan käytöstä

Ohessa on väestön määrää havainnollistava karttaesitys. Karttaan on poimittu 250m x 250m -ruudut Lohjan kunnan alueelta. Kartta havainnollistaa tarkasti mille alueille väestö on Lohjalla keskittynyt.

 

 

Alla olevaan karttaan on valittu kohteeksi moottoritie. Sen ympäriltä on valittu sellaiset asutut 250m x 250m -ruudut, jotka ovat 1 kilometrin etäisyydellä moottoritiestä. Tämän jälkeen on tarkasteltu väestön sijoittumista valitulla etäisyysvyöhykkeellä.

 

Ruututietokannan laaja tietosisältö kattaa väestömäärien lisäksi myös muita väestön ominaisuustietoja. Alla olevassa kartassa tarkastellaan väestön keski-ikää Kangasalan kunnan eri osissa. Ruututietokannassa on myös tiedot ruudun väestön ikärakenteesta. Tarkastelua voi tehdä karkean ikäjaottelun perusteella tai valita vain vaikkapa 3-6-vuotiaat tarkasteluun.

 

 

Ruututietokannasta löytyvät myös asukkaiden ja talouksien keskitulotietoja ruuduittain. Alla olevassa kartassa on tarkasteltu Oulua 1 km x 1 km -ruuduittain. Huomaa, että mikäli ruudussa on vähemmän kuin 10 asukasta tai taloutta, ruutu tietosuojataan. Tietosuojan vuoksi arkaluontoisten tietojen tarkastelussa pätee sääntö, että 250m x 250m -ruudut sopivat tarkastelumittakaavaksi taajamissa, mutta haja-asutusalueella 1 km x 1 km on parempi.

 

 

Alla olevassa pääkaupunkiseutuun sijoittuvassa kartassa on tarkasteltu talouksien keskiostovoimaa.

 

 

Ruututietokannassa on myös tietoja ruudun rakennuksista ja asunnoista.

 

 

Ruututietokannan yli 100:stä muuttujasta löytyvät tiedot ruuduittain väestön ikärakenteesta ja koulutuksesta, väestön tuloista ja taloudellisen toiminnan laadusta sekä talouksien tuloista ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista sekä työpaikoista.