Datainnehåll

Datagrupperna och deras innehåll

Rutdatabasen består av rutans grunduppgifter och åtta datagrupper. Rutans grunduppgifter förenar statistikmaterialet med kartan.

Rutdatabasen 2018 innehåller följande datagrupper (statistikmaterialets tidpunkt inom parentesen)

 • Invånarstruktur (31.12.2017)
 • Invånarnas utbildningsnivå (31.12.2017)
 • Invånarnas disponibla penninginkomster (31.12.2016)
 • Hushållens storlek och livsfas (31.12.2017)
 • Hushållens disponibla penninginkomster (31.12.2016)
 • Byggnader och boende (31.12.2017)
 • Arbetsplatser efter näringsgren (31.12.2016)
 • Invånarnas huvudsakliga verksamhet (31.12.2016)

Datagrupperna och deras variabler är mera ingående beskrivna i följande pdf-dokument:

Förändringar i innehållet

Dataskyddet har reviderats enligt följande:

 • Uppgifterna i datagruppen Invånarstruktur (HE) är skyddade ifall det finns färre än tre invånare i rutan. Totalsumman (invånare totalt) är fortfarande oskyddad.
 • Uppgifterna om bostäder i datagruppen Byggnader och boende (RA) är skyddade ifall det finns bara en bostadsbygnad eller färre än tre bostäder i rutan. Totalsummorna (fritidshus totalt och byggnader totalt) är fortfarande oskyddade.
 • Uppgifterna om näringsgren i datagruppen Arbetsplatser efter näringsgren (TP) är skyddade ifall det finns färre än tre arbetsplatser i rutan. Totalsumman (arbetsplatser totalt) är fortfartande oskyddad.
 • Uppgifterna i datagruppen Invånarnas huvudsakliga verksamhet (PT) är skyddade ifall det finns färre än tre invånare i rutan. Totalsumman (invånare totalt) är fortfarande oskyddad.

Förändringar som gjorts tidigare år finns beskrivna i Rutdatabasens utförliga beskrivning.

Dataskydd

Rutdatabasens uppgifter är skyddade p.g.a. datasekretessorsaker. Dataskyddet är det samma både i rutor på 250 m, 1 km och 5 km. Även om uppgiften i rutan är skyddad, erhålls uppgifter om populationens totalantal i rutan (exempelvis totalt antal hushåll i rutan, totalt antal arbetsplatser i rutan

Variablernas dataskydd är beskrivet i Rutdatabasens utförliga beskrivning.

Demomaterial

Du kan bekanta dig med Rutdatabasen genom att beställa ett demomaterial. Beställ materialet genom att fylla i beställningsblanketten.

Senast uppdaterad 30.11.2018